Strona główna

Na stronie zamieszczono  w formacie pdf pełną wersję II wydania książki „Kamienne krzyże i kapliczki na Dolnym Śląsku”, której nakład papierowy został wyczerpany jesienią 2014 r. Jest to swego rodzaju przewodnik-album pozwalający odnaleźć w terenie niemal wszystkie kamienne krzyże i kapliczki znane na historycznie rozumianym Dolnym Śląsku – w sumie ok. 650 obiektów w ponad 400 miejscowościach.

Jest tu też kilka artykułów dotyczących mniej znanych, niepozornych, a bardzo interesujących (kamiennych) obiektów krajoznawczych z Dolnego Śląska.

Do grupy informacji nie-przewodnikowych należy również nieco nostalgiczny przegląd chatek karkonoskich.

Strona mieści się na gościnnym serwerze Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, wydawcy książki o krzyżach. W latach 2008 – 2015 pod tym adresem znajdowała się pierwotna wersja katalogu krzyży, stanowiąca zaczątek późniejszej postaci książkowej.